esence vize, poselství moudrosti, osvícení a komunikace s elementárním světem

LET VÁŽKY

Vážka rozbíjí iluze, přináší vize síly.
Důkazů netřeba.
Teď je tou pravou chvílí.
Věz a věř - Velký Duch je tu s námi. Nasytí, naplní, dává nám požehnání.

Měňavost vážčích křídel - duhové barvy, energie, měňavost tvarů a pohybů exploduje v mysli pozorovatel a vyvolává nezřetelné vzpomínky na dobu nebo místo, kde vládla magie.

Vážka je esencí větrů změny, poselství moudrosti a osvícení a komunikace s elementárním světem. Elementární svět tvoří nepatrní duchové rostlin a elementy - vzduchu, země, ohně a vody. Je to svět plný přírodních duchů. 

Povolejte do života změnu, nechte se vážkou provést skrze mlhu iluze na cestu transformace.

VRÁTIT K SOBĚ POTENCIÁL

V tomto duchu se setkáme se sebou. Budeme pracovat s olejem, který nese nejbližší vibraci kvality letu a poselství vážky.

Vzácnými složkami jsou esence BLUE LOTUS, JASMÍN, vzácné divoké byliny a dřeva. 

Grafika vážky pochází z obrazu umělecké dílny:

Iva Laola Vlčková

Roll-on přírodní olejový parfém LET VÁŽKY
esence vize, poselství moudrosti, osvícení a komunikace s elementárním světem