BYTÍ V CELISTVOSTI

9 měsíční program

s Eyera Flavum

 

březen - prosinec  2023

Cyklus setkávání pro ženy, kde jako jedna krásná síla Božskosti vplujeme do souznění se sebou a s posvátností života.

....neboť my, ženy, jsme předurčeny k práci z ženského principu a vše to, co nás učili, vše to, co nedává smysl, to je princip zcela mužský. Proto jsem se rozhodla zacelit školu vnímání esencí, práce s nimi a ženství do jedné pospolitosti, do formy, která je ženám vlastní, do jednoho kruhu setkání duší a do jedné cesty předávání v devíti měsících společné práce a tvorby. 

Milé ženy, je mi jasné, že jste celé bytosti, nemyslím si o vás, že máte problém i pokud si to myslíte sami o sobě, nejsem víc, i kdyby jste se na to nyní necítili, jsem sestrou a přesto mi dáváte vedení a důvěru ve správný směr celé skupiny.

I přesto, že já vás vidím celistvé, kroky vyžadují respekt a ukotvení. Proto respektuji každý váš krok a jestli jsou teď nejisté, nebojte se, respektuji každý z nich.
Protože by k tomu stejně došlo, součástí cesty bude osobní léčení každé a tam ukotvíme prvotní spojení s Bohem - jinak také prvotní odpojení od zdroje - keteré ostatně má duše tendenci opakovat. Tak vzniká zmatek, ale cesta už je napsána. Tak opět - nebojte se - a - nedejte se 🙂

A co bych k sobě řekla já? Prošla jsem tím procesem. A i když nemohu říci, že jsem stáááále jen na cestě, netočím se a už jdu. Tam vás povedu. Pak - půjdete samy. To je nám všem jasné, že. Rok 2023 bude naším rokem podpory, pospolitosti, síly, učení a víry.

Chystám se vám předat všechny svoje zkušenosti, které budou potřeba a kruh si jich vyžádá.
Svojí esencí ženství otevřu kruh a také ho láskyplně zavřu.
Budeme si zvědomovat ženství a jeho krásy, abyste na ně nikdy na svojí cestě nezapomněly.
Budeme vyprávět příběhy, které otevírají světlo duše.
Budeme plout s vodou, vánkem, pamětí Země i silou ohně.
Budeme Božské ve svém těle, neboť to je nyní právě teď hodno naší duše. Sem právě nás poslal Bůh - do ženské mise.
Budeme pracovat velmi jemně, neboť ženská síla nepotřebuje než bobtnat.
Vyhradily jsme si čas, 9 měsíců embria společného kruhu.
Chystáme se vyjít celistvé a živé - znovuzrozené.
Proměníme vše, co životu a lásce stojí v cestě.
Uchopíme sílu léčení, kterou jsme.
Postavíme se za vize, které nese sám žár srdce.
Uvolníme se a budeme už svobodné.
Nebudeme žížnit marností nebo žalem, studnice poznání oživuje NÁŠ pramen.
Poplujeme, budeme a věřte, že na to nespěcháme.
Vaše esence je, byla a vždycky bude celistvá, uchopte se v těle - to je moje pravda - uchopte se do těla, ať ji můžete žít, ať ji můžete prožívat. Nikdo více nečeká, rozšíří se sama.... jako vůně.
Uvidíte....
.....uvídíte se!

Děkuji a těším se.

Mám chuť vám také  předat i techniky TAO - jemná cvičení na kultivování ženské energie. 
Je mi jasné, že na vaší cestě je dobré se učit společně, že síla kruhu bude vaší podporou, neboť až tam dojdete nezbude nic jiného, než si vyzkoušet sílu kruhu.

A k tomu všemu vás zvu.

Kdo bude po setkání terapeutem, léčitelem, světelným bojovníkem, nebo čím jste - to už je dávno vaším osudem. Certifikát z našich setkání není výstupem. Požehnání již máte, co vám budeme přát celý kruh je láska, radost ze života a projev vaší síly, bytí a celistvosti v každé částečce žití tady na Zemi.
S láskou 
Eyera
ta, která vás volá

PROGRAM

huboký, vědomý, proměňující,
přirozené navigace k uvolnění ženské energie pro plnost bytí v životě ženy
osvěžení paměti Božskosti - a trvalé začlenění vědomí této kvality do života
chcete-li, pak úplné rozpuštění bloků, které vás oddělují od Vaší Božskosti.

Z mého spojení s kmeny původních pramenů:

  • budeme vyprávět jejich příběhy,
  • když bude třeba navštívíme jejich kosmologii,
  • jejich předávané znalosti obohatí co už známe, pomohou v rozpomínání

 

Z mých předešlých pobytů pro ženy nevynecháme:

  • spojení s živly a živostí v nás,
  • navigace, sdílení a cvičení k rovnováze otevřenosti i nedostupnosti ženy, obě polohy máme a obě jsou potřebné v různých situacích, být zabydlena ve svém lůně je slastný životní post 🙂
  • tanec
  • POSVÁTNÁ HYDROLATERAPIE
  • hloubkové meditace
  • sdílení
  • a vždy - ukotvení nabytých vjemů

Čeká nás setkání s ženstvím v jeho škále hloubky i šťavnatosti.


Těším se na vás

v bezpečném prostoru
společně
v kruhu

Eyera

.


.

O mne - Eyera Flavum

Eyera se věnuje ukotvení a navigaci žen do jejich energetické přirozenosti již více jak 7 let. Byla při mnoha přerodech žen do své síly, u mnohých osvobození do své přirozenosti. Jejími dary jsou cit, pevnost v práci navigátorky a soucit. Díky mnohým zkušenostem a skrze širokou škálu různorodosti žen, které prováděla, vnímá každou ženu jako sestru a je tak velmi snadné ji vzít za ruku a ukázat poklad její přirozenosti z Eyeriné perspektivy.

"Být viděn jen nebezpečné pro ty, kteří se schovávají, jakmile jednou učiníte rozhodnutí vstoupit do své Božskosti, cesta je snadná." (Eyera)

Zároveň má bohaté zkušenosti z oblasti práce se sexuálním chrámem ženy a pomáhá zvědomovat posvátnost sexuality, která je nám vlastní.

Je označována jako žena, která propojuje vědomí té čisté prapůvodní ženskosti, která byla zdánlivě nežita a odsunuta do pozadí, jejíž prameny tu ale stále jsou, stačí se s nimi spojit.

Učí se od přírodních indiánských pramenů kmenů Lakotů, Kogi a dalších, jejich tradice hlubokého léčení duše, přechodové rituály, očistné potní chýše a důležitost učení pravé motlitby.

Vnímá zvuk a zpěv jako univerzální jazyk, kterému všichni rozumíme. Ve sférách hudby jsme blíž k prapůvodním spojením s univerzálními silami, bytostmi rostlin, říší zvířat, se silou našich předků, se Zemí, s přírodou.
Eyera pořádá kruhy a pobyty k obnovení tohoto spojení.
V lesích je doma, miluje vodu, pracuje s rostlinami, jsou pro ni silnými duchovními bytostmi s esencí pomáhající našemu vědomí v rovzpomínání.


MÍSTO KONÁNÍ

Chtěla bych vás vzít na místa, která ke mě promlouvají, ponořit se s vámi do krásy klidu přírody i do luxusu opečování...

Setkání budeme situovat na různých místech, tak, abychom se vždy setkaly pohodlně všechny. Kam se vydáme sdělím zájemkyním.


TERMÍNY 

Termíny, průběh celé 9-ti měsíční cesty, místa konání a hodnotu sděluji těm, které pocítí, že se o cestu zajímají, proto mne bez obav napište, zavoláme si a všechny termíny se dozvíte. Všechny již nyní jistě plánujeme dovolené a termíny je potřeba znát. Děkuji za důvěru a pochopení.


Ano - chtěla bych být součástí, kontaktujme se...

Těším se na vás

Eyera

 

Těším se na vás

Eyera