CESTA, KTERÁ VEDE ČISTÝ ŽIVOT A SVOBODNOU DUŠI

Předávání z moudrosti kmene Kogi.

 

 

 

 

Kmen Kogi je skupina jihoamerických indiánů, žijících v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v západní Kolumbii.


Jsou unikátní průvodci cestou jednoduchosti, na cestě harmonie, neboť znají přírodní zákony, pozorují dění na planetě Zemi  po celou dobu jejich existence, jejich spojení s přírodou, Matkou Zemí a předky nikdy nebylo přerušeno. Jsou unikátní ve své čistotě dochování prapůvodních učení, řádu Země a celé kosmologie, se kterou byli propojení již jejich předkové Taironas.


Přibližně před 30 lety indiáni Kogi, kteří žili celá staletí odloučeni od civilizace, sestoupili z hor, aby navázali kontakt s námi – s  „mladšími bratry”, jak nás oni sami nazývají. Zpozorovali totiž, že příroda, ve které žijí, se za posledních několik let razantně změnila k horšímu.

V roce 1990 přijali dokumentaristu Alana Ereiru, aby předal zprávu Mladším bratrům a doufali, že lidstvo vyslechne toto poselství. Vznikl dokument “The heart of the world”. Kmen Kogi se dostal více do povědomí, ale vnímali zklamání nezájmem světa o jejich poselství. Pozvali režiséra Ereiru podruhé. V roce 2012 vzniká další dokument pod názvem “Aluna”, který je více hlubší návštěvou života Kogiů, jejich spirituality a tradic. Od té doby vzniklo mnoho aktivistů, jejichž záměrem je šířit problematiku nerovnováhy na Zemi a spojit se ve zlepšování podmínek.

kogi
kogi

Mladšího bratra - nás, nazývají Kogiové proto, že jsme zapomněli své spojení, zachovali jsme se jako děti ve své nevědomosti, nerespektovali řád přírody a vychýlili sebe i svět z harmonie. Sebe nazývají naopak "straším bratrem", tedy tím, kdo své spojení udržel a může nám jej opět pomoci zvědomit. Bratři jsme označováni všichni, neboť jsou si Kogi vědomi jednoty a rovnosti jako potomků jedné společné Matky Země. 

Hory, ve kterých žijí, jsou ve tvaru srdce - zároveň je oblast místem s mnoha různými přírodními krajinnými mikroklimaty - od pouště, přes oceán, prales až po vysoké hory a kmen Kogi má tak povědomí o celém spektru přírodních proměn a stavu přírody - poselství, které odtud přináší,  proto jejich slovy pochází přímo ze srdce Světa.

Zde v České republice - v srdci Evropy, jak říkáme my - bylo navázáno také několik silných spojení kmene Kogi s námi - mladším bratrem. Některé z nich již mají letité zázemí ve vzájemné důvěře a bylo provedeno mnoho duchovní práce skrze naši otevřenost vůči jejich poselstvím a učením. Také bylo od nás pro kmeny Kogi vysláno mnoho podpory, ekonomické a to s hlavním účelem - podpory jejich svobodného života - duchovního života - a navrácení půdy do jejich správy. Kogi nazývají tyto platby "pagamentos", což znamená uctění nebo-li také platba Matce Zemi. Je to pro ně již velkým dílem navracení rovnováhy, kdy když jsme si něco vzali, dáváme nyní zpět. 

Kogi a jejich mamové (duchovní vůdci kmene) komunikují s Matkou Zemí, ze svých posvátných míst uzdravují a harmonizují vše kolem sebe a kolem nás všech, neboť vše je sjednoceno skrze vzájemné vztahy mezi sebou.

Jako nejvyšší hodnotu uznávají respekt k přírodě, harmonii a rovnováhu na planetě Zemi.

Jejich legenda praví, že přijde čas, kdy bude starší bratr odevzdávat své učení bratru mladšímu. A také přijde čas, kdy starší bratr zapomene a bude na mladším bratrovi, aby svému staršímu bratru odevzdal učení zase on.


Po osobních setkáních v Česku s rodinou mama José Manuela v letech 2018 - 2019, udžuji s kmenem dobré spojení a setkání mamů rozhodlo nám předávát poselství, učení a vhledy jejich hlubokých spojení s předky, řádem Světa a harmonii.

Kogi říkají - není důležité, kolik z nás - mladších bratrů - toto poselství zacítí, je důležité, že i malá skupinka - že jsme jednotní.
Z tohoto popudu vznikla aktivita této stránky a společně s Kogi vás zveme ke sdílení.

Eyera

Zprávy a sdílení kmene Kogi - mama Manuela, mama José, mama José Antonia a mama Abigui.
Překlady do španělštiny pro nás zajišťuje Fabian, blízký rodinný příslušník mama Manuela a učenec na budoucího mama.

kogi

Těšíme se s vámi na Cestě


Je to cesta, která každý den prohlubuje spojení s Matkou Zemí, s námi, s naší duší a čistým duchem.

zajištění webového rozhraní pro tuto aktivitu je sponzorováno

Flavum